امروز جمعه 30 آبان 1393
/آغاز ثبت نام دوره های آموزشی رایگان سه ماهه سوم 93 در مراکز آموزشی||آموزش های فنی و حرفه ای راهی برای اشتغال | آیا میدانید آموزش های فنی وحرفه ای رایگان است |سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی |
انتطار شما از آموزش فنی و حرفه ای استان برگزاری چه دوره های آموزشی می باشد ؟
بازدیدکنندگان امروز : 90 | صفحات بازدید شده ی امروز : 105