امروز يكشنبه 9 شهريور 1393
یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و فرا رسیدن هفته دولت گرامی باد. |آموزش های فنی و حرفه ای راهی برای اشتغال | آیا میدانید آموزش های فنی وحرفه ای رایگان است |سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی |
انتطار شما از آموزش فنی و حرفه ای استان برگزاری چه دوره های آموزشی می باشد ؟
بازدیدکنندگان امروز : 246 | صفحات بازدید شده ی امروز : 648